Učenie je ako plávanie proti prúdu. Len čo s ním prestaneš, ženie Ťa naspäť. Britten


Referencie

Od roku 2006 vyhotovujem preklady pre mnohé spoločnosti s vedúcim postavením v automobilovom, metalurgickom, stavebnom a strojárskom priemysle. Zastúpené sú tiež firmy a spoločnosti z ostatných oblastí.


Okrem toho spolupracujem s viacerými domácimi, ako aj zahraničnými prekladateľskými agentúrami (Čína, Chorvátsko, Veľká Británia, Írsko a Nemecko). Najvýznamnejšie prekladateľské agentúry, s ktorými spolupracujem sú: FUDU s.r.o., Chalupková (Bc. Jana Chalupková), Atingo s.r.o., PERCIPIUM, Acropolis, Stilus, ASAP-translation.com, s.r.o.
Môžete si stiahnuť zoznam najzaujímavejších prekladov od roku 2006.

 

Najzaujímavejšie projekty

 

 • preklad časti projektovej dokumentácie ohľadom likvidácie odkalísk hnedého a červeného kalu – smer prekladu: SJ-AJ, 40 NS
 • preklad odbornej publikácie Design Manual – smer prekladu: AJ-SJ, 100 NS
 • preklad systémovej príručky DISOCONT System Manual – smer prekladu: AJ-SJ, 40 NS
 • preklad časti návodu pre stroj na fúkanie pieskových jadier – smer prekladu: AJ-SJ, 15 NS
 • preklad časti návodu na obsluhu CNC stroja – smer prekladu: NJ-SJ, 40 NS
 • preklad technických výkresov, smer prekladu: NJ-SJ
 • preklad dohody o účasti zamestnancov v predstavenstve spoločnosti – smer prekladu:NJ-SJ, 40 NS
 • preklad Príručky k prevádzke a údržbe zariadenia
  na odvodňovanie a vákuového čerpadla – smer prekladu: AJ-SJ
 • preklad prospektu o hliníkových profiloch – smer prekladu: AJ-NJ
 • preklad Rámcovej zmluvy  – smer prekladu: NJ-SJ, 35 NS
 • preklad prospektu o investíciách do kapitálových fondov - smer prekladu:
  NJ-SJ, 300 NS
 • preklad návodu na obsluhu obrábacieho stroja, NJ-SJ, 80 NS